Δικαίωμα στην άθληση ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ.

Το ΠΕΑΚΙ φροντίζει ώστε οι εγκαταστάσεις να πληρούν όσο το δυνατόν όλες τις προϋποθέσεις εκείνες για να διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών/αθλητών με αναπηρία.

Στην ενότητα ανακοινώνονται όλες οι λεπτομέρειες για κάθε αθλητικη εγκατάσταση που βοηθούν πολίτες, αθλητες ΑμεΑ.