Η Επιτροπή Διοίκησης του Π.Ε.Α.Κ.Ι απαρτίζεται από τους παρακάτω: fek ed peaki

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάικας Σπυρίδων
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τριανταφυλλίδης Σωτήριος
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Παλατζίδης Ευάγγελος
  • ΤΑΜΙΑΣ: Παπαχρήστος Βλάσιος
  • ΕΦΟΡΟΣ: Ντάνης Σπυρίδων
  • ΜΕΛΟΣ: Δούκα Χαρίκλεια
  • ΜΕΛΟΣ: Κοντογιάννης Πάυλος